Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

12.06.2018 г.

 - част от Цветен квартал по улиците : "Роза" и "Карамфил" от 15  часа до около 18  часа.