Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

БЕЗ ВОДА ДНЕС ЩЕ БЪДАТ:

12.06.2018 г.

- абонатите на с.Разделна от 10:00 до около 02 часа на 13 :06 :2018 г.