Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

10.06.2018 г.

Поради възникнала авария, ще има смущение на водоподаването във висока зона с.Горен чифлик от 10.00ч. до отстраняване на аварията.