Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

14.05.2018 г.

-района между улиците "Струга";"Отец Паисий";бул."Цар Освободител" и бул."Сливница" от 22 ч. до около 24 ч.