Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Аварирал ПХ

10.05.2018 г.

Днес от 09:00 часа до 11:00 часа,поради аварирал пожарен хидрант без вода  ще остане с.Сава.