Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

02.05.2018 г.

поради авария без вода ще бъда абонатите на гр.Бяла-ул."Йордан Ноев", ул."Брегова", ул."Черноморка" и м-ст"Лагерите" от 11.00ч. до 17.00ч.