Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат

11.04.2018 г.

Поради авария на помпен агрегат в ВПС Дюлино с нарушено вадоподаване ще остане селото от 19.00ч.  на 11.04.2017г. до 22ч. на 12.04.2018г.