Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

19.03.2018 г.

-долна зона на кв."Виница" от 13 ч. до около 19 ч.