Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

18.11.2017 г.

- абонатите от с.Езерово до около 14 ч.