Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат

29.08.2017 г.

с.Бърдарево, с.Голица, с.Солник от 09.00ч. до отстраняване на аварията.