Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат/

12.01.2017 г.

-местност Баба Алено от 10 ч. до около 15 ч.

- района на фабрика "Христо Ботев", Погребите и района на ул."Батак" от 10.30 ч. до 15 ч.

- ул."Баба Рада" от 11 ч. до около 15 ч.

-ул."Безименна" от 12 ч. до около 17 ч.

-местност Ален мак от 14 ч. до около 18 ч.