Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:/

05.01.2017 г.

-кв."Аспарухово" района около ул."Перекоп" от 10 ч. до около 14 ч.

-района около ул."Ген.Гурко" от 10 ч. до около 16 ч.

-местност Сотира от 13 ч. до около 17 ч.

-местност Ракитника от 14 ч. до около 17 ч.

-местност Манастирски рид от 15 ч. до около 19 ч.