Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:/

04.01.2017 г.

-местност Малко Ю от 9 ч. до около 15 ч.

-района на хотелите"Бриз" и р-т "Камелия" от 11 ч. до около 16 ч.