Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Съобщения за аварии

Без вода днес ще бъдат:

22.09.2018 г.
-абонатите между улиците "Гривица" , "Средец" и "Тунджа" в кв."Аспарухово" от 9 до около 14 часа ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

21.09.2018 г.
- абонатите около старото кметство в кв."Аспарухово" от 9 до 17 часа ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

20.09.2018 г.
м.Ракитника от 8 часа до около 18 часа. ул."Манастирска" от 12 часа до около 16 часа. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

19.09.2018 г.
-района около ул."Гривица" от 12 ч. до около  19 ч. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

18.09.2018 г.
м.Ракитника от 8 часа до около 18 часа. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

17.09.2018 г.
- абонатите от ул."Ростов" и ул."Белгород" в кв."Аспарухово" от 15 до около 20 часа ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

15.09.2018 г.
-поради извършване на строително-монтажни дейности от фирма "Автомагистрали"   без вода от 8 часа до около 20 часа ще бъдат абонатите от кв."Аспарухово" заключени между улиците:"Нарва","Найчо Цанов","Злетово" и бул."Народни Будители" . ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

13.09.2018 г.
- Поради извършване на строително-монтажни дейности от фирма "Автомагистрали" без вода от 09 часа до около 21 часа ще бъдат абонатите от кв. "Аспарухово", заключени между улиците: "Нарва","Найчо Цанов","Злетово" и бул."Народни будители. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

12.09.2018 г.
-с.Звездица от 10 ч. до около 15 ч. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

11.09.2018 г.
-поради извършване на строително-монтажни дейности от фирма "Автомагистрали"   без вода от 9 часа до около 21 часа ще бъдат абонатите от кв."Аспарухово" заключени между улиците:"Нарва","Найчо Цанов","Злетово" и бул."Народни Будители" . ... прочети още
1 2 3 4 5 6