Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Съобщения за аварии

Без вода днес ще бъдат:

20.08.2018 г.
- абонатите от №73 до №79 на ул."Г.С.Раковски" от 11 до около 17 часа ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

18.08.2018 г.
-района между улиците "Русе";"Ал.Дякович";"Девня" и "Преслав" от 15 ч. до около 18 ч. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

17.08.2018 г.
-абонатите между улиците:"Струга","Отец Паисий", бул."Сливница" и бул."Цар Освободител" от 10 часа до около 17 часа. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

16.08.2018 г.
- абонатите между улиците:"Пирин","Отец Паисий",бул."Сливница" и бул."Цар Освободител" от 11 часа до около 18 часа. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

15.08.2018 г.
- абонатите между улиците "Георги Пеячевич" , бул."Владислав" , "Княз Черказки" и "Самарско знаме" от 8 до около 17 часа ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

14.08.2018 г.
-района между улиците "Отец Паисий";бул."Цар Освободител";"Пирин" и бул."Владислав Варненчик" от 11 ч. до около 17 ч. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

14.08.2018 г.
-абонатите около ул."Русе",ул."Алек.Дякович",ул."Цар Симеон" и ул."Девня" от 10ч. до около 16ч. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

14.08.2018 г.
-абонатите около ул."Атанас Москов",ул.д-р "Иван Селимински" и бул."Вл.Варненчик" от 10ч. до около 15ч. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

13.08.2018 г.
- абонатите в района на улици: "Кестен", "Бяла мура", "Струга" от 2ч. до около 13 ч. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

10.08.2018 г.
абонатите около ул."Ген.Колев",бул."В.Левски",бул."Осми Приморски полк"и ул."Царевец" от 09ч. до около 15ч. ... прочети още
1 2 3 4