Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Съобщения за аварии

Без вода днес ще бъдат:

ЕТР Варна/Изток
13.03.2018 г.
-  абонатите в карето между бул."8-ми Приморски полк" , ул."Капитан Рончевски" , ул."Васил Друмев" и бул."Чаталджа" от 13.30 до около 18 часа.  ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

ЕТР Варна/Владиславово
13.03.2018 г.
 - част от с."Тополи" до около 15 часа ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

ЕТР Варна/Център
13.03.2018 г.
- абонатите от карето между ул."Тодор Влайков",ул."Кракра",бул."Христо Ботев" и ул."Девня"  и кв."Батак от 11.30 до около 16 часа.  - поради предизвикана авария от фирма Хидрострой абонатите в карето между улиците: под бул."Владислав" ул."Княз Черказки", ул."Тодор Влайков", ул. "Д-р Пискюллиев",ул. "Дрин" част от Колхозен пазар от 13:00 ч. до около 20:00 часа ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

ЕТР Варна/Изгрев
13.03.2018 г.
- абонатите от кв."Виница"-север /местност Розмарин/ от 10 до около 18 часа. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

ЕТР Варна/Запад
13.03.2018 г.
- абонатите от бл.136 до бл.163 в кв."Младост" от 9.30 до около 14 часа. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

ЕТР Варна/Аспарухово
13.03.2018 г.
- абонатите от кв."Аспарухово" в района на ул."Моряшка , бул."Народни Будители" , ул."Мара Тасева" ,бул."1-ви Май" и местност Вилите   до около 24 часа. Осигурена е водоноска до Онкологична болница. Аварията е отстранена и са взети контролни проби за доказване възстановеното качество на питейната вода, след извършена промивка и дезинфекция на водопровода. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

ЕТР Варна/Аспарухово
12.03.2018 г.
-кв."Аспарухово" района около улиците "Манастирска";"Нарва" и "Перекоп" от 14 ч. до около 17 ч. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

ЕТР Варна/Център
12.03.2018 г.
-района между бул."Цар  Освободител" ; ул."Отец Паисий" ;бул."Сливница" и ул."Струга" от 12 ч. до около 17 ч. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

ЕТР Варна/Владиславово
12.03.2018 г.
-висока зона на кв."Владиславово" над бул."Света Елена" ; местностите Ментеше и Балъм дере  от 11 ч. до около 15 ч. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

ЕТР Варна/Аспарухово
12.03.2018 г.
-местност Зеленика до около 17 ч. ... прочети още
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11