Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Най-често използвани услуги

 

Откриване на постоянна партида
Отиване, връщане и пломбиране на водомер
Откриване на партида за 2-ри и всеки следващ водомер, вкл. пломбиране
Смяна на партида при неспазен 30-дневен срок от правото на собственост
Временно спиране на отчет
Закриване на партида и спиране
Съгласуване на скица /виза, ПУП/ формат А4
Съгласуване на скица /виза, ПУП/ формат А3
Съгласуване на скица /виза, ПУП/ формат А2
Съгласуване на скица /виза, ПУП/ формат А1
Съгласуване на скица /виза, ПУП/ формат А0
Съгласуване на инвестиционен проект
Издаване на разрешително за вода
Издаване на разрешително за канал
Издаване на становище
Издаване на становище за съществуващи ВиК връзки
Служебна бележка за освобождаване на имот от такса "Битови отпадъци"