Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Клиенти

ИЗМЕРВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПОТРЕБЕНАТА ВОДА
  

Отчитане на водомерите се извършва ежемесечно.
Ако нямате възможност да осигурите достъп до водомера в деня, предвиден за отчет, имате възможност да изберете упълномощено лице, което да присъства при самия отчет.
Ако отсъствате можете да се обадете на един от следните телефони по райони, всеки делничен ден между 8.00 и 17.00ч:

 

Районтелефон
Център I 052 / 974 225
Център II 052 / 974 261
Владиславово 052 / 974 299
Запад 052 / 974 280
Изток 052 / 974 283
Аспарухово 052 / 974 226
Аксаково 052 / 974 226
Изгрев 052 / 974 265