Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Цени на най-често използвани услуги

Услуга Цена без  ДДС/лв Цена с ДДС/лв
Откриване на постоянна партида 13,50 16,20
Отиване, връщане и пломбиране на водомер 9,17 11,00
Откриване на партида с едно отиване до обекта за 2-ри и всеки следващ водомер, вкл. пломбиране 2,50 3,00
Смяна на партида с неспазен 30-дневен срок от правото на обственост 4,00 4,80
Временно спиране на отчет 2,00 2,40
Закриване на партида и спиране 9,65 12,00
Съгласуване на скица /виза, ПУП/ формат А4 40,00 48,00
Съгласуване на скица /виза, ПУП/ формат А3 60,00 72,00
Съгласуване на скица /виза, ПУП/ формат А2 80,00 96,00
Съгласуване на скица /виза, ПУП/ формат А1 100,00 120,00
Съгласуване на скица /виза, ПУП/ формат А0 120,00 144,00
Съгласуване на инвестиционен проект 80,00 96,00
Издаване на разрешително за вода 40,00 48,00
Издаване на разрешително за канал 40,00 48,00
Издаване на становище 80,00 96,00
Издаване на становище за съществуващи ВиК връзки 50,00 60,00
Служебна бележка за освобождаване на имот от такса "Битови отпадъци" 11,67 14,00