Провери своята сметка Начини и места за плащане Съобщения за аварии Съобщения за планови ремонти Известия за спиране на вода

Телефонен център

На телефон 070011300 нашите клиенти могат да получат денонощно информация на цената на един градски разговор.
Можете да подадете сигнал за авария или да се информирате за такава, да проверите сметката си за вода, да направите самоотчет.
Можете да получите информация за водомерни услуги, откриване на партида, технически и лабораторни услуги.