Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Услуги Паспортизация

Услуга Цена без ДДС/лв Цена с ДДС/лв
Съгласуване на скица/виза,пуп/ формат А4  40.00  48.00
Съгласуване на скица/виза,пуп/ формат А3  60.00  72.00
Съгласуване на скица/виза,пуп/ формат А2  80.00  96.00
Съгласуване на скица/виза,пуп/ формат А1  100.00  120.00
Съгласуване на скица/виза,пуп/ формат А0  120.00  144.00
Обхватна скица  80.00  96.00
Съгласуване на инвестиционен проект  80.00  96.00
Съгласуване на инвестиционен проект експресна услуга  130.00  156.00
Издаване на разрешително за вода  40.00  48.00
Издаване на становище  80.00  96.00
Издаване на становище за съществуващи ВиК връзки  50.00  60.00
Съгласуване на скица/виза,пуп/ формат А4 експресна услуга  80.00  96.00
Съгласуване на скица/виза,пуп/ формат А3 експресна услуга  120.00  144.00
Съгласуване на скица/виза,пуп/ формат А2 експресна услуга  160.00  192.00
Съгласуване на скица/виза,пуп/ формат А1 експресна услуга  200.00  240.00
Съгласуване на скица/виза,пуп/ формат А0 експресна услуга  240.00  288.00
Съгласуване на скица/виза,пуп/ формат А4 с издаване на изходни данни  150.00  180.00
Съгласуване на скица/виза,пуп/ формат А3 с издаване на изходни данни  170.00  204.00
Издаване на разрешително за канал  40.00  48.00
Експресна услуга/1 работен ден, следващ деня на подаване на заявлението/  80.00  96.00
Изготвяне типов проект за водопроводно отклонение  50.00  60.00