Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Да спестим проблеми като обезопасим водомерите за зимата

19.12.2016 г.

С понижаването на температурите през зимата, рискът от проблеми с водопроводната инсталация, особено ако е изложена пряко на атмосферни влияния, е голям. Затова е добре да се провери изправността на водопроводната мрежа, да се зазимят водомерните шахти и да се спре водата към външните чешми. Подложените на външни влияния тръби и кранове от водопроводната мрежа трябва да се изолират с подходящи материали, които не поемат влага и не замръзват.
През зимата най-често се пукат тръби, които водоснабдяват външни чешми. Разпространена практика в тези случаи, е да се оставя кранчето на чешмата да тече леко. Това почти винаги води до по-сериозни инциденти и преразход на питейна вода. Водата трябва да се спре от спирателния кран и да се източи.
Външните водомерни шахти в имотите също трябва да се зазимят. За целта могат да се ползват дървени стърготини, опадали от дърветата листа, които за по-голямо удобство могат да се съберат в чували и да се поставят около водомера. Така той ще бъде предпазен от замръзване и ще може лесно да се открива и отчита през зимата. Капакът на външните водомерни шахти също трябва да бъде с подходяща изолация и уплътнение. В необитаемите имоти е препоръчително водата да бъде спряна.
В помещенията, където се намира общият водомер на сградите с етажна собственост не бива да се допуска температурата да пада под 0°С, като се уплътнят и изолират всички прозорци и външни врати. Изправността на спирателните кранове намалява риска от инциденти през зимата и е гаранция за избягването на непредвидени разходи и щети.