Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Ново работно време с граждани на гише "Техническо деловодство"

15.03.2017 г.

С ново работно време - от 7,00 до 18,45 ч. в делнични дни е гишето за предоставяне на деловодни услуги за граждани във „ВиК- Варна” ООД (в сграда №2 на дружеството). Промяната е направена за удобство на потребителите, които вече могат да ползват предлаганите тук административни услуги  до 18.45 ч. На гише „Техническо деловодство” се приемат молби за откриване, прехвърляне и закриване на партиди за плащане на вода – на физически и юридически лица. Подават се и заявления за проверка на изправността на измервателните уреди.