НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Информация

19.03.2018 г.

„ ВиК-Варна” ООД уведомява своите клиенти, че регистрацията и заплащането на задълженията им на касите на Easypay, в сайтовете на ePay.bg и Transcard.bg, както и при директен дебит в банки, разплащащи през сайта на ePay.bg, се извършва по клиентски номер.
За битови клиенти клиентският номер съвпада с единия от абонатните номера за адреса.
Клиентският си номер можете да проверите в сайта на „ВиК-Варна” ООД :
http://www. vikvarna.com