НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Първа копка

14.08.2014 г.
Първа копка

Първа копка на втория етап от модернизацията на Пречиствателна станция “Варна”

Вторият етап от модернизацията и реконструкцията на Пречиствателната станция за отпадни води „Варна” вече е в ход. Стартът на дейностите бе даден от кмета на морската столица Иван Портних и председателя на ОбС в града Иван Луков. Събитието се състоя на 14 август на територията на Пречиствателната станция във Варна. На него присъстваха и управителят на „ВиК – Варна” ООД Валентин Вълканов, зам.-кметът на община Варна Христо Иванов и други официални лица. Строително монтажните работи се извършват по проект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Варна – втори етап и изграждане на канализационна помпена станция „Акациите” и тласкател, гр. Варна”, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” на ЕС. Стойността на модернизацията на ПСОВ - Варна възлиза на 34 454 400 лв. и включва проектиране, строителство, доставка и монтаж на съоръженията. Изпълнител на строително монтажните дейности е Обединение „Варна ПСОВ” – ДЗЗД. Предвижда се обектът да бъде въведен в експлоатация до края на 2014 г.

С последния етап от реконструкцията на ПСОВ – Варна ще се постигне пълно третично пречистване на отпадъчните води чрез изграждане на съоръжения за отстраняване на фосфор. Високотехнологични камерни филтър-преси ще заменят амортизираните съоръжения за обезводняване на утайките. С втория етап от реконструкцията на ПСОВ – Варна ще се постигнат изискванията за отстраняване на биогенните елементи в пречистените отпадни води до необходимото качество, отговарящо на изискванията за „чувствителна зона”, каквато е водоприемникът Варненско езеро.

Документи
Първа копка за модернизацията на ПСОВ – Варна направиха кметът на Варна Иван Портних (вдясно) и председателят на ОбС Иван Луков