НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

График за приемане на граждани

29.10.2018 г.

График за приемане на граждани от ЮРИСКОНСУЛТИТЕ на
„Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД
(относно заведени дела за неплатени задължения за ползвани В и К услуги)
Всеки понеделник от 15.00 до 17.00 ч.
Всяка сряда от 15.00 до 17.00 ч.
Всеки петък от 08.00-12.00ч. и 13.00-17.00ч.