Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат/

07.12.2016 г.

Ниска зона на кв.Аспарухово от 23,00 ч. до около 6,00 ч. на 08.12.2016г.