НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ080019160
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

БЕЗ ВОДА ДНЕС ЩЕ БЪДАТ:

03.03.2020 г.

поради аварирал водопровод на улица Фронтоваци абонатите на град Девня-улица Фринтоваци до около 13:00 часа.


Европроект