НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Авария на водопровод в гр.Дългопол/

02.08.2019 г.

Днес от 06:45 часа до 11:00 часа заради аварирал водопровод на ул."Васил Левски" е спряна водата в

района до отстраняване на аварията.