НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

12.06.2019 г.

-кв."Аспарухово" района между улиците "Костур";"Дедеагач";"Кирил и Методи" и "Янтра" от 10 ч. до около 16ч.

-кв."Галата" от 10 ч. до около 16 ч.