НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

10.06.2019 г.

- абонатите в района между ул."Преслав" , бул."Приморски", ул."Александър Дякович", бул."Христо Ботев" и бул."Мария Луиза" от 9 до около 17 часа.

-поради придизвикана авария  района между бул. "Владислав" , ул."Отец Паисий" , бул."Сливница" и ул."Струга" от 12 до около 20 часа.