НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

БЕЗ ВОДА ДНЕС ЩЕ БЪДАТ:

07.06.2019 г.

-абонатите на Долна зона, гр Девня от 10:30 до около 12:30 часа