НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

без вода днес ще бъдат:

15.03.2019 г.

- пристанище "Леспорт" от 9.30 ч. до около 17 ч