НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:/

11.01.2019 г.

- абонатите над Спортна зала от 11 часа до около 16 часа.