НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:/

10.01.2019 г.

- абонатите в района между бул. "Сливница", ул. "Струга", бул. "Владислав", ул. "Андрей Сахаров" до около 24 часа полунощ.