НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:/

10.01.2019 г.

-абонатите от блокове 402 и 403 в кв."Владиславово" от 17 до около 20 часа