НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:/

10.01.2019 г.

-абонатите от бл.55 и Експресбанк на ул."Младежка" от 11.30 до около 17 часа