НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:-/

11.10.2018 г.

-кв."Аспарухово"-района около улиците "Места";инж."Каракулаков";"Искър" и "Средец" от 10 ч. до около 16 ч.