Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

10.08.2018 г.

-района между улиците "Младежка";"Тихомир" ;бул."Сливница" и бул."Христо Смирненски" до около 18 ч.