Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:/

10.08.2018 г.

-високата част на кв."Галата" от 11ч. до около 14ч.