Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:/

10.08.2018 г.

-абонатите от с.Казашко и с.Тополи от 10ч. до около 15ч.