НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН070011300
Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

10.07.2018 г.

-абонатите заключени между улиците:"Кестен","Прилеп","Струга" и бул."Цар Освободител" от 10 часа до около 17 часа.