Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

25.06.2018 г.

Поради авария абонатите на с.Господиново от 11.00ч. до отстраняване на аварията.