Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

БЕЗ ВОДА ДНЕС ЩЕ БЪДАТ:

25.06.2018 г.

Абонатите на долна зона с.Страшимирово от 9:30 до около 11:30