Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъде:

21.06.2018 г.

Поради авария абонатите на гр.Бяла от 08,00часа до отстраняване на аварията.