Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

19.06.2018 г.

Поради авария абонатите на с.Горица от 10.00ч. до 14.00ч.