Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

14.06.2018 г.

Поради авария без вода ще бъдат абонатите на с.Долен близнак - горната част от 17.00ч. до отстраняване на аварията.