Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

13.06.2018 г.

-абонатите на село "Разделна" до около 17 часа.