Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

12.06.2018 г.

-абонатите заключени между улиците:"Дрин","Доктор Пискюлиев", бул."Владислав" от 22 часа до около 24 часа.