Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Авария на водопровод в гр.Провадия

12.06.2018 г.

Днес,12.06.2018г.от 9,30ч до 14.00ч.в гр.Провадия без вода ще бъдат: част от ул."Камчия",част от ул."Ц.Церковски",ПСОВ Провадия,Геосол пРОВАДИЯ.